Fogászati implantátumok kémiai maratása

Az implantátumok beépíthetőségét nagy mértékben befolyásolja az élő szövettel érintkező felületük minősége, biokompatibilitása. Éppen ezért napjaink egyik legelterjedtebb implantátum anyaga a titán, hiszen legtöbb ötvözetét is ideértve gyakorlatilag bioinert, az emberi testnedvek okozta korrozív folyamatoknak felületi oxidrétegük által kitűnően ellenállók, mechanikai tulajdonságaik alkalmasak a beépítés után fellépő feszültségek elviselésére.

Titán savas maratása

Kémiai maratás során a titán felületi morfológiájának megváltozását három tényező határozza meg: a marószer kémiai összetétele és koncentrációja, a maratási idő és a hőmérséklet. A legáltalánosabb marószerek titánhoz a folysav, a salétromsav, illetve ezek vizes vagy alkoholos oldata. A titán folyasavas – salétromsavas maratását az alábbi reakcióegyenlet írja le.

Ti + 6HF + 4HNO3 → H2TiF6 +4NO2 + 4H2O

Fogászati implantátumok savas maratása

Pammer Dávid és kutatócsoportja az utóbbi években a különböző maratópácok pontos hatásának rendszerezését tűzték ki maguk elé. Ennek érdekében 9 vizsgálatot végeztek a fent felsorolt marószerekkel. A kísérletek során állandó hőmérsékleten (21 °C + 5 °C) végeztek el Grade 2 anyagösszetételű, azonos geometriájú implantátumok összehasonlító maratási vizsgálatát különböző koncentrációjú savakkal és változó maratási időkkel.

A vizsgálatok kimutatták hogy a folysav (HF 38%) és desztillált víz 1:1 arányú keverékével érhető el a legdurvább felület a legkisebb tömegvesztés mellett.

(Forrás: PAMMER Dávid, Dr. SCHINDLER Árpád, Dr. BOGNÁR Eszter , Chemical Etching of Dental Implants , Műszaki Szemle , 2013 http://real.mtak.hu/8696/)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap