Transznacionális együttműködés elősegítése az additív gyártás terén

EFOP-5.2.2-17-2017-00014 projekt honlapja

 

A 3D nyomtatás egy additív gyártási folyamat, mellyel digitális modellekből, az alapanyag vékony rétegekben történő egymásra építése révén háromdimenziós tárgyak készíthetők.

A 3D nyomtatás az elmúlt években rohamos fejlődésen ment keresztül és ma már magas minőségű végtermékek gyártására is alkalmas.

A technológia legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi az egyedi, valamint az összetett geometriájú termékek gyors és gazdaságos gyártását.

A technológia jelentőségét mutatja, hogy az Európai Bizottság a 3D nyomtatást az európai ipar egyik pillérének tekinti, mely jelentős mértékben hozzájárulhat annak megújításához.

Alkalmazása új dimenziókat nyitott a termékgyártásban, és a repülőgépipartól az ékszergyártásig egyre szélesebb körben válik a mindennapi tevékenység részévé.

Tekintettel a személyre szabott megoldások jelentős arányára, egyik kiemelt és ígéretes alkalmazási területe az egészségügy.

Napjainkban a 3D nyomtatási és a hozzá kapcsolódó technológiák jelentős ütemben fejlődnek, ezzel összhangban az alkalmazási területek köre rendkívül dinamikusan bővül.

Ez a dinamikus változás jelentős potenciált hordoz magában, ugyanakkor a technológia relatív újdonsága és fejlődésének nagy üteme miatt az alkalmazási lehetőségek számos potenciális felhasználó számára csak felszínesen, vagy egyáltalán nem ismertek.

A jelen transznacionális projekt célja az additív gyártásban rejlő lehetőségek feltérképezése, a nemzetközi – és természetesen hazai – jó gyakorlatok összegyűjtése, feldolgozása és hazai szakemberek körében történő megosztása. A projekt jellemzően és kiemelten az egészségiparra, a kreatív iparra és a gépiparra koncentrál.

A projekt megvalósításában együttműködő partnerként kiemelkedő ismeretekkel rendelkező külföldi szervezetek, cégek, illetve szakmai támogató partnerként hazai szervezetek is részt vesznek.

A projekt keretében alapvetően kétféle tevékenység kerül elvégzésre:

  • szakmai rendezvények tartása (pl. műhelymunka, tanulmányút, tréning, kompetencia fejlesztés, konferencia)
  • felmérések, stratégiai tanulmányok készítése.

Reméljük, hogy rendezvényeinken előadóként vagy résztvevőként Önnel is találkozunk.

 

Dr. Pásztor Zsolt

szakmai vezető

Dr. Kovács Ferenc

a kuratórium elnöke

Fülemen Róza

alapító kuratóriumi tag

Share via
Copy link
Powered by Social Snap