„A nép egészsége legyen a legfőbb törvény”. /CICERO/

MOZDULJ, MAGYARORSZÁG!

EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGET MÉRŐ

SPORTVETÉLKEDŐ

A „Mozdulj Magyarország” elnevezésű egészségközpontú fittséget mérő sportvetélkedő 1997-ben indult útjára, melynek elindítója és szakmai vezetője Dr. F. Mérey Ildikó.

A program célja, hogy elméleti, és gyakorlati síkon népszerűsítsük a lakosság körében a rendszeres mozgás/testedzés egészségmegőrző és egészségjavító értékeit, valamint rendszerezzük és bővítsük a fittség méréséhez, és tudatos fejlesztéséhez szükséges alapvető humánbiológiai ismereteiket.

Jelszavunk: „Mozdulj, Magyarország!”

Jelképünk: A magyarok egyik kedvenc figurája: „KELJ FEL, JANCSI!”

Álló helyzetben bolddog, mert fitt

Fejre állítva állandóan fáradtnak érzi magát

Talpra magyar! Mozdulj meg végre, kelj fel a betegágyadból, ne lábadozz tovább!

A versenyen a versenykiírás betartásával, életkortól és nemtől függetlenül 3 éves kortól korhatár nélkül valamennyi versengeni vágyó Polgár elindulhat.

A fittség-vizsgálat elvégzésekor ki-ki azonnal megtudja, hogy a pillanatnyi fizikai állapota eléri-e a mindennapi tevékenységéhez szükséges fittségi szintet.

A megmérettetés során felszínre kerülnek az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondícionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságok, így könnyebb azok tudatos felszámolása. A vizsgálatot, az elért teljesítmény kiértékelését és értelmezését, a pillanatnyi edzettségi állapotnak megfelelő egyénre szabott edzésterv elkészítését csak egy-két alkalommal kell szakember segítségével elvégezni, mert a hozzátartozó mérési és értékelési útmutató alapján könnyen megtanulható, így megismételt mérésekkel, bárki önállóan is ellenőrizheti a fizikai állapotában bekövetkezett változások irányát és mértékét.

VERSENYKIÍRÁS

MOZDULJ, MAGYARORSZÁG!

EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGET MÉRŐ

SPORTVETÉLKEDŐ

A verseny célja

 • A legfittebb csapatok megtalálása.
 • A lakosság számára egészségközpontú fittséget mérő versengési lehetőség biztosítása.
 • A rendszeres mozgás/testedzés egészségfejlesztő/egészségmegőrző értékeinek, tudatosítása.
 • Az egyénre szabtt edzésterv elkészítéséhez szükséges élettani, egészségtani és edzéselméleti ismeretek népszerűsítése.

 Megcélzott réteg: életkortól és nemtől függetlenül valamennyi Polgár!

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

Orvosi engedély bemutatása, vagy a versenyző aláírásával igazolja, hogy saját felelősségére vesz részt a versenyen.

A verseny kategóriái

 1. Családi kategória: (1 csapat = 3 fő) – Rokoni kapcsolatban álló csapattagok: például gyermek, szülő, nagyszülő, testvérek, stb.
 1. Nyílt kategória: (1 csapat =3 fő) – Szabadon összeállított csapat: barátok, sporttársak, iskolatársak, stb.

A csapatok mindkét kategóriában, életkorra és nemre való tekintet nélkül állíthatók össze!

Mérési útmutató a verseny lebonyolításához

7 év alattiak számára

 1. Személyi adatok felvétele, sportolási szokás feltérképezése.
 2. Testösszetétel minősítés: optimális testtömeg, illetve az attól való eltérés mértékének értelmezése.
 3. Izomerő fittség mérés: a mindennapi tevékenység során leggyakrabban használt izomsorok/izomcsoportok erejének, erő-állóképességnek mérése (3 motorikus próbában elért teljesítmény értékelése esetén)

– Helyből távolugrás, páros lábbal (m).

– Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig (db). (Komfortérzésen belül, a maximális időtartam: 3 perc.)

– Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig (db). (Komfortérzésen belül, a maximális időtartam: 3 perc.)

     3.1. Az aerob fittség mérése: 6 perc futás/kocogás sík területen (m).

 1. Csípőízület mozgékonyságának minősítése: Módosított Maligen-teszt.
 2. A versenyzők személyre szóló életviteli tanácsadást kapnak.

Mérési útmutató 66 éves kortól

 1. Személyi adatok felvétele, sportolási és dohányzási szokások feltérképezése.
 2. Testösszetétel minősítés: optimális testtömeg, illetve az attól való eltérés mértékének értelmezése.
 3. Izomerő fittség mérés: a mindennapi tevékenység során leggyakrabban használt izomsorok/izomcsoportok erejének, erő-állóképességnek mérése.  (3 motorikus próbában elért teljesítmény értékelése esetén)

– Helyből távolugrás, páros lábbal (m).

– Hanyatt-fekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig (db). (Komfortérzésen belül, a maximális időtartam: 3 perc.)

– Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig (db). (Komfortérzésen belül, a maximális időtartam: 3 perc.)

– Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig. (Komfortérzésen belül, maximális időtartam: nők: 1.5 perc, férfiak 3 perc.)

       3.1. Az aerob fittség mérése: 6 perc futás/kocogás sík területen (m).

 1. Csípőízület mozgékonyságának minősítése: Módosított Maligen-teszt.
 2. A verseny személyre szóló életviteli tanácsadással fejeződik be.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDEJE: ……………..

HELYSZÍN: …………………………………………………

MOZDULJ, MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

Alappontok száma összesen

3-6 évesek: az izomerő területén 63 pont (3×21 pont) + aerob állóképesség területén (77 pont)

7-25 éves korig: az izomerő területén 63 pont (1×21 pont és 3×14) + aerob állóképesség területén (77 pont)

26 éves kortól: az izomerő területén 63 pont (1×18 pont és 3×15) + aerob állóképesség területén (77 pont)

Pluszpontok

Ha a motorikus próbákban elért teljesítmény pontértékei alapján, az alappontokból több versenyző azonos pontszámot ér el

(pl. maximális 140 pontot), akkor a „Legfittebb” cím azt a versenyzőt illeti, aki az egyes motorikus próbákban megadott időhatáron belül, elért többletteljesítményével a legtöbb plusz pontot szerzi meg.

Versenykiírás, a mérési és értékelési útmutató a http://www.hungarofit.hu honlapon található.