Pályázat bemutatása

A pályázat bemutatása

A projekt az EFOP-5.2.2-17-2017-00014 projekt kódszámú pályázat keretében kerül megvalósításra.

A pályázat kedvezményezettje és megvalósítója a Szent István Közhasznú Alapítvány.

A projekt célja

A projekt átfogó célja a 3D nyomtatás hazai alkalmazásának elősegítése, különösen az egészségipar területén.

A projekt specifikus céljai:

 • az additív gyártás megismerésével, elsajátításával, képzésével, alkalmazásával, elterjesztésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok, jó gyakorlatok megismerése, átvétele,
 • a meglévő hazai közösségek körének szélesítése, a hálózatépítés, valamint a hazai és nemzetközi együttműködések elősegítése

A 3D nyomtatás – számos szakértő szerint – forradalmi változást indított el a termékgyártás terén, melynek egyik legnagyobb haszonélvezője az egészségipar, orvostechnikai ipar.

Alkalmazási lehetőségeinek köre meglehetősen széles, és gyakorlatilag az egészségipar, orvostechnikai ipar minden területére kiterjed:

 • beteg specifikus implantátumok és protézisek készítése;
 • műtétek végzését segítő anatómiai modellek készítése;
 • műtéti segédeszközök (sablonok, szerszámok) gyártása;
 • szövetek és szervek nyomtatása;
 • gyógyszerek nyomtatása;
 • orvostechnikai eszközök, orvosi műszerek alkatrészeinek a gyártása.

A 3D nyomtatás alkalmazása révén testre szabott, jobban illeszkedő, a beavatkozás megtervezését, végrehajtását segítő eszközök készíthetők, melyek hozzájárulhatnak a műtéti idő csökkenéséhez, a műtét sikerességének növekedéséhez.

A projekt további fókuszterülete a gépipar és az ékszeripar.

A projekt célcsoportjai

A felhívás célcsoportját – pályázati felhívással összhangban – a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények) dolgozó szakemberek, beleértve civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat (társulásaik és intézményeik is) alkotják.

A projekt megvalósítása során kiemelt hangsúlyt fektetünk azokra az intézményekre, szervezetekre, melyek

 • az egészségipar, a gépipar valamint a kreatív ipar területén nyújtanak humán szolgáltatást,
 • már jelenleg is alkalmazzák a 3D nyomtatást, vagy nyitottak az azzal kapcsolatos szolgáltatások igénybe vétele, bevezetése, elterjesztése iránt.

A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek a következők:

 • Az együttműködés kereteinek a kialakítása;
 • Kick-off meeting;
 • A tanulmányozni kívánt szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése;
 • Nemzetközi hálózatépítés;
 • A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása;
 • Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen Magyarországon és a tervek szerint Németországban;
 • A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása;
 • Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;
 • Műhelymunka (12 db) és tanulmányút (8 db) az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével;
 • Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében;
 • Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása;
 • Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése;
 • A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása;
 • A projekt eredményeinek széles körű megismertetése;
 • Hazai konferencia szervezése;
 • Konferenciákon történő részvétel;
 • Think-thank szervezése;
 • Honlapfejlesztés.

A pályázat alapadatai

 • Kedvezményezett: Szent István Közhasznú Alapítvány
 • A projekt címe: Transznacionális együttműködés elősegítése az additív gyártás terén
 • Kapcsolódó felhívás: EFOP-5.2.2-17 – Transznacionális együttműködés
 • Kód: EFOP-5.2.2-17-2017-00014
 • A szerződött támogatás összege: 45 279 774 Ft
 • A támogatás mértéke 100%
 • A projekt kezdete: 2019.06.04.
 • A projekt vége: 2021.05.29.

Szakértők

Dr. Pásztor Zsolt

szakmai vezető

Fülemen Róza

szakértő

Nemzetközi együttműködő partnerek

Additív Gyártók Szövetsége (Additive Manufacturing Ausztria), Ausztria

Az Additive Manufacturing Austria (AM Austria) az additív gyártással foglalkozó cégek, intézmények, szervezetek egyesülete, melyet a BMVIT, a Szövetségi Közlekedési, Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszíroz. A kezdeményezést olyan személyek kezdeményezésére hozták létre, akik évek óta aktívak az osztrák additív gyártás területén.

Alapvető célja, hogy Ausztria az additív gyártás egyik leginnovatívabb úttörőjévé váljon, annak érdekében, hogy kiaknázhassák azt a hatalmas jövőbeli potenciált, amelyet ez a technológia kínál.

Az AM Austria kiemelt tevékenysége az osztrák additív gyártók támogatása és hálózatépítésének elősegítése. A szervezet nonprofit alapon működik, melyhez tagként más, ezen a téren elkötelezett szereplők is csatlakozhatnak. A szervezetnek jelenleg 68 tagja van, döntő részben cégek, de képviseltetik benne magukat egyetemek, kutatóintézetek is.

A szervezet több munkacsoportot hozott létre, melyek közül az egyik a nemzetközi kapcsolatok építésével foglalkozik. Feladata a nemzetközi hálózatépítés, az együttműködések kialakítása, a nemzetközi programokban, projektekben, rendezvényeken történő részvétel elősegítése, előkészítése, menedzselése.

A szervezet vezetői elkötelezettek az additív gyártás iránt. A szervezet elnöke, Dr. Johannes Homa, a Lithoz GmbH ügyvezető partnere, mely a nagy teljesítményű kerámia 3D nyomtatók gyártásának piacvezetője.

Kassai Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Biomérnöki és Mérési Tanszék, Szlovákia

A Kassai Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara az elmúlt évek során egy elismert tudományos és oktatási intézménnyé vált mind Slovákiában, mind külföldön. A Gépészmérnöki karon 22 akkreditált oktatási program van, közülük is kiemelkedik a Biomérnöki és Mérési Tanszék, melynek vezetője az additív gyártás nemzetközi szintén is elismert szakértője. A tanszék elsősorban additív gyártási anyagok, technológiák és berendezések fejlesztésével és tesztelésével foglalkozik.

A tanszék a CEIT Biomedical Engineering céggel együttműködve már több EU által támogatott projektet valósított meg az additív gyártás területén. Ez az együttműködés már több mint 20 egyedi implantátum kialakítását és betegekben történő alkalmazását tette lehetővé. Ezek mindegyike innovatív módon integrálja a design és a funkcionalitás elemeit. Továbbá, az egyetem és a cég együttműködése lehetővé tette több implantátum nagy európai gyártók számára történő sorozatgyártását.

A tanszék az additív gyártáson túl tapasztalattal rendelkezik az innovatív orvosi termékek piacra vitelében.

Implant3D, Szlovénia

Implant3D, d.o.o. orvosi eszközök 3D nyomtatással történő gyártásával foglalkozó szlovén cég. A cég vezetője, Dr. Igor Drstvenšek, az additív gyártás nemzetközi szinten is elismert szakértője.

Dr. Igor Drstvenšek a Maribori Egyetem Gépészmérnöki Karának oktatója, valamint az additív gyártással foglalkozó szervezet, a Rapiman, egyik alapítója, vezetője. A Rapiman már több, mint egy évtizede nívós nemzetközi konferenciákat tart Szlovéniában az additív gyártás témakörében.

A szervezetnek jelenleg több, mint 150 tagja van, melyben mind szlovén, mind pedig külföldi cégek, egyetemek, intézmények is vannak.

A Rapiman által szervezett nemzetközi konferenciák egyik kiemelt területe a 3D nyomtatás egészségügyi alkalmazása.

Nutechnologies, Románia.

A Nutechnologies egy ambiciózus vállalkozás, mely innovatív ipari berendezések – 3D nyomtatók, 3D szkennerek, vágási, hegesztési, 2D vagy 3D jelölési rendszerek – alkalmazásának elterjesztésére szakosodott.

A cég tevékenysége alapvetően két három részre osztható:

 • az innovatív ipari berendezések értékesítése
 • innovatív berendezésekre alapuló gyártási szolgáltatás végzése
 • tanácsadás.

A fentiek érdekében cég az elmúlt években egy modern gyártóbázist hozott létre, ahol jellemzően bérgyártást végeznek külső megrendelők számára.

A tanácsadás keretében tanácsot adnak a megfelelő berendezések kiválasztásához, telepítéshez, üzemeltetéséhez, és karbantartáshoz.

A tanácsadás kiterjed a termékfejlesztési folyamatra is, az alábbi területeken:

 • 3D nyomtatás, 3D prototípus, 3D gyártás / DDM (közvetlen digitális gyártás),
 • hőre lágyuló anyagok – jellemzés, kiválasztás, feldolgozás,
 • másodlagos műveletek – befejezés, festés, összeszerelés,
 • alkatrész- és alkalmazásfejlesztés.

A cég tevékenysége Magyarországra is kiterjed, számos eszközt (jellemzően 3D nyomtatót) értékesítettek.

Szakmai támogató szervezetek

Mediklaszter

A MediKlaszter egy bronz fokozatú akkreditált innovációs klaszter, mely már 4 alkalommal nyerte el az akkreditációt.

MediKlaszter célja a magyar egészségipari innovációs környezet fejlesztése, szakmai hálózatépítéssel, a tudományos intézetekkel, hatékony és szoros együttműködés az innovációs, oktatási és képzési tevékenységekben (mérnökképzés és szakképzés hiányterületein, különös tekintettel a duális képzésre) mindezt a 100 éves magyar orvostechnikai iparág hagyományainak folytatása, kultúrájának megőrzése, és felemelése érdekében.

MediKlaszter küldetése biztonságos, az emberek és egészségügyi szolgáltatást végző dolgozók szakmai igényeit magas színvonalon kielégítő, nemzetközi mércével mérve is korszerű termékek és szolgáltatások biztosítása, a hazai orvosi műszergyártás-szolgáltatás területén.

A Klaszter 2019-ben, a témák relevanciája és fontossága alapján két munkacsoportot hozott létre:

 • 3D nyomtatás az egészségiparban munkacsoport;
 • Mesterséges intelligencia munkacsoport.

A Klaszter tagjai, illetve együttműködő partnerei egyrészt vállalkozások, másrészt pedig oktatási intézmények, egyéb szervezetek.

A vállalatok olyan orvostechnikai berendezések fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával és támogatásával foglalkoznak, melyek hozzásegítik a társadalmat a mindenki számára elérhető, kitűnő minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz.

Magyar Additív Technológiai Szövetség

A Magyar Additív Technológiai Szövetség – MATESZ – azon magyar szereplőket tömörítő szervezet, akiknek közös célja az additív gyártás és 3D nyomtatás minél szélesebb körű alkalmazása, alkalmazásának elősegítése, népszerűsítése.

A MATESZ küldetése a magyar additív gyártási és 3D nyomtatási szektor fejlődésének elősegítése, szereplőinek képviselete.

A Szövetség 2017-ben került megalapításra. Jelenleg több, mint 20 taggal rendelkezik, illetve további kb. 20 tag felvételének előkészítése folyamatban van.

Tagjai jellemzően professzionális, 3D nyomtatást végző cégek, illetve személyek, azonban a tevékenységük során alkalmazott technológiák köre jóval szélesebb.

A tagok jellemzően több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a gyártás, köztük az orvosi eszközök gyártása területén.

3DHEALS

Dr. Pásztor Zsolt, a projekt szakmai vezetője űa szervezet hazai képviselője (Community Manager).

A 3DHEALS egy innovatív, a 3D nyomtatás egészségügyi alkalmazását elősegítő platform.

Küldetése a nemzetközi szereplők összekapcsolása a 3D nyomtatás egészségügyi innovációja érdekében.

Tevékenysége: közösségépítés, kiadványok készítése, rendezvények szervezése, tájékoztatás, szemléletformálás (blog, interjúk, közösségi média).