2020. február 13-án Győrben került megrendezésre az első műhelymunka. A rendezvényen a 4 partner közül 3 képviseltette magát, melynek fő témája a 3D nyomtatás fogorvosi és orvosi alkalmazási lehetőségeinek a megbeszélése volt.

Bevezetőjében Dr. Pásztor Zsolt, a projekt szakmai vezetője rövid áttekintést adott a 3D nyomtatás orvosi, valamint fogorvosi alkalmazási lehetőségeiről. Ezt követően került sor a nemzetközi partnerek bemutatkozására.

A bemutatkozásokat követően a meghívott előadók tevékenységükről rendkívül színvonalas előadásokat tartottak, melyek egy része világviszonylatban is kiemelkedőnek számít.

A műhelymunka harmadik részében került sor az előadásokon elhangzottak megbeszélésére, a várható tendenciák, kihívások megvitatására.

A rendezvényen számos, világviszonylatban is legjobbnak tekinthető gyakorlatot ismerhettek meg a résztvevők. Az előadások néhány érdekes része a későbbi bejegyzésekben kerül bemutatásra.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap