MEGHÍVÓ

3D NYOMTATÁS ALKALMAZÁSA A FOGÁSZATBAN

EFOP-5.2.2-17-2017-00014 Transznacionális Együttműködési Projekt

2020. február 13. – Győr

TANULMÁNYÚT

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00014 transznacionális együttműködési projekt keretében 2020. február 13-án a Szent István Közhasznú Alapítvány „3D nyomtatás az egészségiparban” címmel tanulmányutat szervez.

A tanulmányút célja a 3D nyomtatás egészségügyben történő alkalmazhatóságának bemutatása, a külföldi és hazai jó gyakorlatok megismerése.

A rendezvényen a téma hazai és nemzetközi szakértői adnak áttekintést a 3D nyomtatás egészségipari alkalmazásáról, jó gyakorlatairól.

A rendezvényre tisztelettel várjuk mindazon humán szolgáltatással foglalkozó cégek, szervezetek képviselőit, akik érdeklődnek a 3D nyomtatás egészségügyi alkalmazásának lehetőségei, feltételei, eddig elért eredményei iránt.

RENDEZVÉNY IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE

  • Időpont: 2020. február 13.
  • Helyszín: Nádor Irodaház – Győr, Kálvária u. 1-3.

Kérjük, hogy részvételi szándékát az iroda@matesz.org e-mail címen vagy a +36 20 9157 528-as telefonszámon jelezze!

 

KAPCSOLAT

Dr. Pásztor Zsolt

EFOP-5.2.2. projekt szakmai vezető

Mobil: +36 20 9157528

E-mail: pasztor.zsolt@premet.hu

 

SZAKMAI TÁMOGATÓK

NEMZETKÖZI PARTNEREK

Nutechnologies Srl. - Romania

BESZÁMOLÓ

A tanulmányútra Győrben került sor, melyen a kedvezményezett Szent István Közhasznú Alapítvány, az osztrák, román és szlovák partnerek képviselői, valamint érdeklődő szervezetek, cégek képviselői vettek részt (a jelenléti ív szerint).

A tanulmányút fő témája a 3D nyomtatás fogorvosi és orvosi alkalmazási lehetőségeinek a megbeszélése volt.

A rendezvény elején az Alapítvány képviselője egy rövid bevezetőt tartott, melyben áttekintést nyújtott a transznacionális projektről, valamint a tanulmányút céljáról. A bevezetőt a külföldi partnerek bemutatkozása követte, melyben ismertették a tanulmányút témájához kapcsolódó tevékenységüket.

Ezt követően néhány szakmai előadás megtartására került sor, melyet részben a külföldi partnerek, részben pedig a résztvevő szervezetek képviselői tartottak meg. Az előadók jellemzően konkrét példákon keresztül mutatták be, hogyan alkalmazzák a 3D nyomtatást a saját tevékenységük során. Az előadások számos területet fedtek le, összhangban azzal, hogy a 3D nyomtatás az egészségügyben számos területen alkalmazható.

Az előadások részben a téma megbeszélését készítették elő, részben pedig a megbeszélés részét is képezték, tekintettel arra, hogy az előadók ily módon tudták szemléltetni a saját gyakorlatukat, véleményüket. Ezzel összhangban az előadások közben is alakult ki beszélgetés. Az előadásokat panelbeszélgetés követte, melynek keretében a résztvevők átbeszélték az előadások során elhangzottakat, valamint az ahhoz kapcsolódó témákat. A panelbeszélgetés során a résztevők külön hangsúlyt fektettek az alkalmazott módszerek, jó gyakorlatok megosztására, valamint egyes szervezeteknél történő alkalmazási lehetőségeinek egyeztetésére is. A panelbeszélgetésen sor került a várható tendenciák, kihívások megvitatására is.

A rendezvényen számos, világviszonylatban is legjobbnak tekinthető gyakorlatot ismerhettek meg a résztvevők.

Különösen érdekes volt a szlovák partnernek a távolabbi jövőt képviselő bionyomtatásról tartott ismertetése, valamint az erről szóló beszélgetés. Az előadások jól szemléltették, hogy a fogászat és különösen a fogtechnika már gyakorlatilag napi szinten alkalmazza az Ipar 4.0
megoldásokat, sőt a 3D nyomtatás esetében annak egyik húzó ágazatának számít.

A tanulmányút egyben lehetőséget adott a nemzetközi kapcsolatok építésére, elmélyítésére is. A tanulmányút egyben nemzetközi kapcsolatok építésére, elmélyítésére is.