Az egyszeres maratáshoz hasonló módon a kettős kémiai maratás is képes a felületet kémiai reakció útján modifikálni. Hagyományosan ez az eljárás is egy előzetes polírozási lépéssel kezdődik, hogy a munkadarab maratandó felülete morfológiai szempontból minél egységesebb tulajdonságokat mutasson. Az ideális felületi érdesség ∼0.1 és 3 𝜇m között van.

A kettős vagy duális maratással elérhető mikroérdességű felület gyors osszeointegrációt eredményez. Egy összehasonlító tanulmány úgy találta, hogy a forgácsolt és a folysavval és sósav/kénsavval maratott felületek közül egyértelműen ez utóbbinak nagyobb az ellenállása csavarónyomatékkal szemben, és jobb az oszzeointegrációs képessége.

Juodzbalys és kutatótársai azt a következtetést vonták le, hogy a duálisan maratott titán implantátumok hasonló felületi minőséggel rendelkeznek, mint az SLA (homokszórt és maratott) kezelt darabok. Továbbá megfigyelték, hogy az egyes maratási lépések sorrendje is külön meghatározó jelleggel bír. Amennyiben az első maratás kénsavval, a második sósavval történik úgy szép, egyenletes, 1–10 𝜇m finomságú felületet kapnak, ellenben fordított sorrend esetén a felület mikroszerkezete nem ad kielégítő eredményt.

A duális maratás az osszeointegráció mellett az implantátum felületének a szövetekkel, sejtekkel való interakcióját is kedvezően befolyásolhatja a fogászatban.

(a) forgácsolt, (b) kettős maratott felület

A.Jemat, M. J. Ghazali, M. Razali, and Y. Otsuka , Surface Modifications and Their Effects on Titanium Dental Implants , Hindawi Publishing Corporation, BioMed Research International , 2015

Share via
Copy link
Powered by Social Snap